Правила и условия

В инициативата „Това е колата“ могат да участват всички пълнолетни български граждани, които са се регистрирали в сайта www.div.bg или в някой от другите сайтове на групата 3БЕЙ.БГ АД.

Всеки участник в инициативата „Това е колата“ се съгласява, че приема правилата и условията на инициативата, не възразява срещу условията и правилата на инициативата, както и че не може и няма да има материални и нематериални претенции към организаторите на инициативата, освен тези, определени чрез правилата ѝ в частта „Награди“.

Всеки участник може да се регистрира само един път, като попълни формата за регистрация за участие в инициативата „Това е колата“, като се съгласява, че доброволно предоставя исканите от организаторите данни, както и че няма да предявява искове към организаторите, свързани с това. При сгрешени, неверни и неточни данни при регистрацията на участника в инициативата „Това е колата“, организаторите не носят отговорност и не са страна при искове, предявени от участника във връзка с това.

В полетата „Име“ и „Фамилия“ на регистрационната форма участникът е длъжен да попълни своите име и фамилия, като при евентуалното спечелване на награда той е длъжен да удостовери истинността им чрез документ за самоличност. При разминаване на данните, посочени от участника в инициативата „Това е колата“ във формата за регистрация, и тези в предоставения документ за самоличност, организаторите не предоставят наградата на този участник.

Организаторите на инициативата могат да премахнат регистрацията на участник, за когото има видими доказателства за некоректно попълнени полета в регистрационната форма. Предоставените от организаторите потребителско име и парола за участие в инициативата „Това е колата“ са лични и не могат да бъдат предоставяни на други лица, като предоставянето им от вече регистриран участник в инициативата на други лица е за негова сметка. Всички произтичащи от това последствия не задължават организаторите на инициативата по никакъв начин, както и с евентуални искове на регистрирания участник, свързани с това.

Всеки регистриран в инициативата „Това е колата“ участник има право да гласува по веднъж на ден всеки календарен ден от провеждането на инициативата от 00:00:00 до 23:59:59 часа. След посочване на отговор на зададения въпрос и записването му в базата данни на интернет приложението посредством предоставения навигационен интерфейс, участникът се съгласява, че няма право да го променя, както и да предявява искове към организаторите, свързани с желанието му за промяна на вече записаните данни.

Всяко гласуване се брои като участие за разпределянето на дневните и етапните награди.

Гласуването е ограничено по IP адрес! От един IP адрес може да се гласува веднъж дневно!

Участници в инициативата

Участници в инициативата „Това е колата“ могат да бъдат всички ползватели на сайта Div.bg, които се регистрират и приемат правилата и условията на инициативата.

В инициативата „Това е колата“ нямат право да участват служители на компанията 3БЕЙ.БГ АД и техните семейства, както и служителите и семействата им на компаниите-партньори в инициативата. Организатори на инициативата

Организатор на инициативата е 3БЕЙ.БГ АД.

Победители

Всеки ден чрез томбола между гласувалите през деня ще бъде определян носителят на дневната награда. В края на всеки етап от инициативата от всички гласували в съответния етап ще бъдат теглени спечелилите етапните (месечни) награди.

Награди

Голямата награда в поредния етап на инициативата, който се провежда от 14.11.2012 до 13.12.2012 включително, е уикенд за двама в СПА комплекс "Каменград" в Панагюрище.

Дневните награди са комплект подаръци от Div.bg.

Уведомяване на победителите

Спечелилите дневни или етапни награди ще бъдат уведомявани чрез електронна поща на посочения от тях при регистрацията e-mail за това. Имената им ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на инициативата, а също така и в раздел Награди и победители на самата инициатива.

Всеки печеливш се задължава в срок от 15 календарни дни след спечелването на награда да се свърже с организаторите за уточняване на начините за получаване ѝ. В случай че печелившият не се свърже с организаторите в посочения срок, той губи право върху наградата.

* 3 БЕЙ.БГ АД си запазва правото да променя правилата в случай, че поредният етап от инициативата изисква това. Всички промени ще бъдат своевременно отразявани на страницата на "Това е колата" в раздел "За инициативата".

** Победителите се съгласяват, че имената им и снимките от награждаването им могат да бъдат използвани за рекламни цели в рамките на инициативата.

Резултати | Архив